Vaak willen we als ouder graag
het pad vrij maken voor ons kind
ze beschermen voor wat er komt
ze behouden voor wat tegenwind.

Toch helpen we hen daar niet mee
en verliezen ze daardoor hun eigen kracht
en dat is juist wel wat ze nodig hebben
want het leven is niet altijd zacht.

Dus laten we onze kinderen bijstaan
in wat ze tegenkomen in hun leven
ze het vertrouwen geven dat ze dit kunnen
dat is het mooiste wat we hen mogen geven.

Gedicht van Karin Rossen